Biserica "SFÂNTUL NICOLAE SIMULEASA"

Str. N. Filipescu nr.75

     Realizată în plan trilobat, biserica a fost compusă iniţial din pronaos, naos şi altar, căruia i s-a adăugat în 1800 un pridvor.
     Pronaosul adăugit, boltit cu o calotă semicirculară, este continuat cu naod pe care s-a supraânălţat o calotă, tamburul unei turle.
     Absida altarului este semicirculară la interior şi poligonală la estrerior. Decoraţia exterioară păstrată numai în parte, este împărţită în două registre egale, de către un brâu prifilat, cel inferior păstrând arcurile originale.
     Pictura bisericii aparţine lui Pană Hagi Avram.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting