Biserica "STOLNICULUI"

Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino nr.4
Biserica Stolnicului

     A fost construită în 1705, refăcută mai apoi de Răducanu Dudău.
     Palatul individual a fost dreptunghiular, compus din pridvor, naos şi absida altarului. Pronaosul era boltit prin 2 calote susţinute de arce pe console care susţineau 2 turle mici. Naosul de formă pătrată, nu mai păstrază boltirea iniţială, care susţine o cupolă suprainălţată. Altarul este poligonal la exterior şi circular la interior.
     Pictura bisericii datează din 1925 de meşterul Pavel Ionescu. Monumentul mai păstrează la exterior medalioane de pictură realizate în secolul al-XIX-lea.
     Arhitectura monumentului, mica expoziţie amenajată în biserică cuprinde icoane, cărţi, obiecte de cult, a fost fondată în 1849.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting