Biserica "SFÂNTUL NICOLAE ANDRONEŞTI"

Str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 46

     Realizată în 1527 de Manea Pusanu, mare vornic al cancelariei domneşti în timpul lui Radu de la Afumaţi.
     Se fac transformări importante în 1653 de Matei Basarab şi soţia sa Elena.
     Pictura a fost realizată în 1813.
     Dintre vechile icoane împărăteşti din pridvor se distinge cea care înfăţişează pe Arhanghelul Mihail, redat în tonalităţi calde, cu degradări fine, icoana ce aminteşte de pictura veneto-cretană dar execuţia este realizată de tradiţia locală.
     Demne de remarcat sunt şi icoana Sf. Haralambie, realizată de Nicolae şi Bănică, zugravi din Săteni, candela de argint făcută din iniţiativa domnului Filip Dumitru, cărţi vechi cu interesante însemnări despre istoria oraşului Târgovişte.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting