Biserica "SFINTII ÎMPARATI"

Str. Constantin Brâncoveanu nr.7
Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena

     Construită de Matei Basarab şi soţia sa Elina, biserica este în formă de navă şi este compusă din pronaos, naos şi altar şi ocupă un loc important în istoria arhitecturii munteneşti.
     Contraforţii, ancadramentele uşii şi ferestrelor, bazele stelare ale turlelor, sunt inspirate de meşteri moldoveni, toate însă integrate complexului muntenesc.
     Pictura a fost realizată de Matei Basarab dar noii ctitori au zugrăvit-o de altcineva.
     În interior există picturi ale domnului Matei Basarab şi doamna Elina, familia Frumuşica, interesantă imagine de epocă.

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting