Biserica "BUZINCA"

Str. Bărăţiei nr. 13

     Monumentul a fost "zidit din temelie.....din porunca şi cu cheltuiala" lui Dumitru Buzinca în anul 1639".
     Potrivit tradiţiei, prima pictură a bisericii a fost realizată de echipa de zugravi ce a pictat în 1698 Biserica Domnească, echipa condusă de Constantin Zugravul.
     De remarcat sunt arhitectura monumentului, icoanele din 1817,1865, realizate de meşterii locali care evidenţiază forţa şcolii de pictură din secolul trecut de la Târgoviţte, piatra de mormînt din 1654.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting