Biserica Targului

Str. Ion Heliade Rădulescu nr.2 Biserica Târgului

     Biserica a fost sfinţită în 1654 de Udrişte Năsturel.
     Planul bisericii Târgului se înscrie în mod novator pe cel al mânăstirii Dealu. Naosul este trilobat, rezolvat structural în maniera monumentelor de tip Cozia. Pronaosul este separat de naos prin trei arcade pe 2 stâlpi, este acoperit cu două calote şi 2 turle mici fiind cel mai vechi sistem de acoperire cunoscut de acest tip. Pridvorul este prevăzut cu o boltă în semicilindru, susţinută de 8 arce sprijinite pe stâlpi de zid octogonali.
     Decoraţia exterioară este sgrafitată şi apoi zugrăvită pe tencuială, în benzi bicolore, roşii şi albe, modalitate prezentă şi la palatul domnesc restaurat de Matei Basarab.
     Ctitoria conservă pietrele de mormânt ale lui oprea şi Paraschiv, fii lui Radu căpitanul, ispravnicul lăcaşului, prima fiind încastrată în zidul de sud al edificiului.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting