Biserica "SF. ATANASIE SI CHIRIL"

Str. Cetăţii nr.2
Biserica Sfintii Atanasie si Chiril

     Mitropolitul Theodosie a construit o primă biserică de lemn, refăcută de fraţii Badea şi Iordache Văcărescu în august 1768.
     A fost refăcută în 1938 când i s-a dărâmat turla.
     Planul dreptunghiular, sub formă de navă este de proporţii modeste şi cuprinde pronaos, naos şi altar. La exterior un brâu de cărămidă împarte faţadele în 2 registre relativ egale.
     Pictura bisericii a fost realizată în 1768 - o frescă de calitate.
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting