Biserica Domnească Mare

 Biserica Domneasca      Ctitoria lui Petru Cercel se încadrează în tipul de plan cruce greacă (ca şi biserica din Curtea de Argeş şi Mitropolia Târgovişte) care au servit ca model.
     Pridvorul este mărginit pe 3 laturi de 12 stâlpi de zidărie.
     Pronaosul prezintă o boltă semicilindrică mică, dispusă central, în axul intrării, iar de o parte si de alta, cele 2 turle mici. Acest compartiment, a adăpostit mormintele familiei Matei Basarab, Bălaşa (soţia lui Constantin Şerban).
     Naosul, de formă pătrată, este acoperit de 4 bolţi în leagăn, sprijinite pe 4 stălpi de zidărie dispuşi simetric, bolţi care susţin turla mare. Spaţiile aflate între braţele egale ale crucii marcate de stâlpi sunt acoperite cu cupole.
     Absida altarului este încăpătoare şi flancată de alte 2 mai mici, acoperite cu bolţi semicilindrice.
     Pe latura de vest a naosului se afla un balcon susţinut de o boltă descărcată pe 2 stâlpi şi o colonetă din piatră.
     În stânga intrării se remarcă portretele voievodale:
          – Neagoe Basarab, Matei Basarab
          – în vestul pronaosului: Petru Cercel şi Constantin Brâncoveanu
          – în dreapta intrării: Mihai Viteazu, Radu Şerban, Constantin Şerban, Şerban Cantacuzino şi Radu Mihnea.
     Dintre piesele de mare valoare artistică care mobilează biserica se remarcă iconostasul brâcovenesc realizat în lemn, sculptate şi poleite cu aur, având pe registrul de deasupra uşii împărăteşti stema Tării Romăneşti, iar pe bagheta superioară, anul realizării încrustat cu cifre chirilice şi arabe: 1693.

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting