Biserica Sfînta Vineri

Biserica Sf.Vineri     Este ctitoria lui Vlad Călugărul şi a soţiei sale Smaranda.
     Are planul trilobat de formă alungită, compus din pridvor, pronaos, naos şi altar. Pridvorul prezintă analogii cu pridvorul bisericii domneşti de sus, pronaosul având şi rol de gropnită pentru "coniţa Stanca" nepoata lui Constantin Brâncoveanu.
     Casa zisă a doamnei Bălaşa, cu inscripţia ce o datează la 1650 se datoreşte transformărilor făcute de N.Brătescu la 1852, prilej cu care s-au adus pisania de piatră a jupânului Manea Clucer, pisania încastrată pe fatada sudică a casei numită "a Bălaşei" şi piatra de mormînt a acesteia, considerând că în acest fel îi va creşte importanţa.
     Această construcţie este tratată arhitectural ca nişte adevărate chilii mănăstireşti, cele 4 încăperi dispuse în şir, cu bolţi şi pardosite cu cărămizi, armonios concepute, dar modeste şi care emană simplitate.

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting