Resurse turistice naturale

Resursele turistice naturale sunt circumscrise ariei montane înconjurătoare, depăşind uneori prin poziţie, limitele oraşului, dar care pot fi vizitate în cadrul unor excursii realizate din staţiune. Între aceste resurse şi atracţii turistice evidenţiem:

 • Aspectele peisagistice de mare pitoresc ale Munţilor Bucegi (păduri de conifere, jnepenişuri, abrupturi şi stâncării, pajişti alpine) şi în parte, în Munţii Baiului
 • Abruptul prahovean al Bucegilor, aproape vertical şi de sute de metri înălţime, mărginit de mari “pânze de grohotişuri” şi împestriţat de brâne stâncoase cu jnepenişuri şi ierburi specifice, creste şi muchii stâncoase de mare spectaculozitate
 • Platoul Bucegilor cu întinse jnepenişuri, pajişti alpine şi vârfuri semeţe (Piatra Arsă, 2043 m) şi forme erozionale
 • Văi sălbatice cu cascade, multe pe abruptul prahovean. Se remarcă cascadele Vânturiş, Urlătoarea şi Sfânta Ana
 • Domeniu pentru alpinism, cu trasee ce se încadrează la toate gradele de dificultate. Stânca Sfânta Ana este o locaţie consacrată în acest sens.
 • Stâncile din Poiana Stânii denumite şi stâncile Franz Josef reprezintă un punct de belvedere consacrat al oraşului de unde se poate admira întreaga vale superioară a Prahovei.
 • Peşteri: Peştera Ialomiţei, localizată la 1660 de metri altitudine, în Muntele Bătrâna, accesul din Sinaia făcându-se pe un traseu marcat de 5-6 ore prin Curmătura Vârfului cu Dor şi Şaua Lăptici.
 • Rezervaţii naturale, unele încadrate în aria de rezervaţii a Parcului Natural Bucegi (de exemplu rezervaţia naturală Abruptul Prahovean sau rezervaţia naturală Colţii lui Brateş) sau altele separate (rezervaţia botanică Arinişul de la Sinaia situată la intrarea în oraşul Sinaia în cartierul Cumpătu)
 • Domeniul schiabil prin extinderea sa şi posibilităţile de amenajare, este cea mai reprezentativă resursă turistică a staţiunii. Aceasta se desfăşoară între altitudinile 1400-2000 m (excepţional 835-1425 m) în zonele: Valea Zgarburei – Cota 1400 – Mioriţa, Valea cu Brazi – Valea lui carp, Valea Dorului – Valea Călugărului – Piatra Arsă, Sinaia – Hotel Alpin, Poiana Stânii (schi alpin – coborâre) şi Colţii lui Barbeş – Blane – Lăptici (schi nordic – fond). Alături de condiţii permisive, de relief, expoziţie şi altitudine (configuraţia şi declivitatea pantelor, expunerea versanţilor) şi condiţiile climatice sunt favorabile amenajării domeniului schiabil pentru schi şi anume: strat de zăpadă cu grosimi medii adecvate ) 30 - 45 cm la 1500 m, medie, 50- 85 cm la 1800-2000 m) şi durata medie apreciabilă a stratului de zăpadă (90 zile/an la 1400-1500 m, 120-150 zile la peste 1800 m); temperatura medie anuală 6-80 C în staţiune, 2-30C la 1500-1600 m şi 0…20 pe platoul Bucegi; temperatura medie pe timp de iarnă este de -3..-50C în domeniul schiabil; numărul zilelor de iarnă (temperatura maximă mai mică sau egală de 00C) însumează circa 140-150 zile pe culmile de peste 1600 m fiind benefice menţinerii stratului de zăpadă; zilele însorite predomină în lunile ianuarie-martie; domeniul schiabil este situat în cea mai mare parte la adăpostul vântului şi a viscolului în general
 • Condiţiile climatice se înscriu cu parametrii favorabili desfăşurării turismului şi în celelalte anotimpuri: temperatura medie anuală (6-80C); nebulozitate redusă (septembrie-octombrie); număr mare de zile senine (septembrie, octombrie, decembrie, ianuarie, circa 40 zile/an); precipitaţii atmosferice (1000-1200 mm/an la peste 1800 m şi 700-800 mm sub 1500 m altitudine; luni deficitare în precipitaţii: septembrie-octombrie).
 • Factorii naturali de cură constituie o altă resursă turistică importantă prin exploatarea căreia se poate dezvolta şi diversifica funcţia balneară a staţiunii cu componenta sa profilactică. Este vorba de:
  • izvoarele de apă minerală “Valea Câinelui” – apa oligominerală sulfuroasă, bicarbonată, calcică şi sodică (0,4461 g/l mineralizare totală, 16,8 m3/ 24 ore debit); izvoarele sunt situate la 3000 m faţă de complexul balnear Păltiniş, în prezent nu sunt captate
  • izvorul de apă minerală “Calea Moroieni” – apă oligominerală, sulfuroasă cu o mineralizare de 0,578 g/l; şi acest izor nu este captat şi se găseşte la 2,5 km de complexul balnear Păltiniş

Ambele izvoare minerale sunt indicate pentru cura internă în afecţiuni gastro-intestinale, hepatobiliare, boli ale aparatului urinar şi boli de nutriţie; aerosoli pentru bolile căilor respiratorii.

 • bioclimatul montan tonic-stimulent, cu aer puternic ozonat, lipsit de praf şi alergeni cu o accentuată aeroionizare negativă, bioclimat indicat în terapia nevrozelor şi a bolilor endocrino-metabolice
Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting