Infrastructura generală

 1. Infrastructură rutieră

 

Oraşul este traversat de artera rutieră europeană E 60 /DN 1, importantă cale de acces a fluxurilor de turişti înspre şi dinspre Sinaia. Categoriile de drumuri ale localităţii, care formează infrastructura rutieră, sunt:

 • drumurile naţionale:
  • ·DN1 (suprapus peste E 60): Bucureşti – Sinaia – Braşov
  • ·DN 71: Târgovişte – Sinaia ce face joncţiunea cu DN1, în partea sudică a oraşului, între podul Izvorului Dorului şi stadionul oraşului
 • drumuri locale
 • reţeaua stradală - Reţeaua de străzi a oraşului este foarte dezvoltată, lungimea totală a străzilor măsurând circa 74,1 km, din care 53 km sunt drumuri orăşeneşti modernizate
 • drumuri forestiere: create pentru valorificarea economică a zonei forestiere adiacente oraşului, pot fi utilizate pentru acces sau chiar în organizarea spaţială a unor zone turistice; traseele acestora urmează, în general, reţeaua hidrografică sau urcă pe versanţii munţilor.

5.2. Infrastructură feroviară

           Oraşul este traversat de calea ferată cu ecartament normal, electrificată, aparţinând liniei Magistrala 300. Linia de cale ferată este dublă având două gări pentru călători şi mărfuri: Sinaia şi Sinaia Sud – halta.

               

            5.3. Echipare tehnico - edilitară

Dotările tehnico – edilitare şi de infrastructură generală existente la nivelul oraşului Sinaia sunt prezentate în cele ce urmează.

-       Alimentare cu apă

Oraşul Sinaia dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Sursele de apă sunt următoarele: Vânturiş, Valea Izvorul Dorului, Valea Babei, Sfânta Ana, Valea Rea

Lungimea reţelei de distribuţie este de 70 de km (100 km dacă ne referim inclusiv la reţelele de aducţiune şi transport)

Gradul de acoperire al localităţii este 100%, iar numărul de utilizatori este de 12.253 (locuitorii permanenţi ai oraşului)

-       Canalizare

Evaluarea apelor uzate menajere se realizează în sistem centralizat printr-o reţea de conducte îngropate (ce urmăreşte traseul străzilor), prevăzută cu cămine de vizitare şi rupere a presiunii şi o staţie de epurare.

Lungimea reţelei de canalizare este de 60 km. Gradul de acoperire al localităţii este de 90%.

Numărul de utilizatori este de circa 11.028 (locuitori permanenţi ai oraşului Sinaia)

În prezent se execută:

 • extinderea reţelei de canalizare şi în zonele neacoperite (periferice)
 • modernizarea staţiei de epurare
 • construirea a două microstaţii de epurare (dintr-un număr de 5 prevăzute într-un proiect aprobat)

-       Alimentarea cu energie electrică

Localitatea Sinaia este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic naţional.

-       Energie termică

Energia termică necesară încălzirii şi preparării apei calde menajere necesare locuinţelor şi obiectivelor social – culturale este asigurată în mod diferit, în funcţie de mărimea obiectivelor şi modul de amplasare.

Pentru blocurile de locuinţe şi obiectivele social-culturale (hoteluri, spital, etc.) sunt realizate centrale termice care funcţionează cu gaze naturale sau cu combustibil lichid. Locuinţele individuale şi obiectivele sociale mici se încălzesc cu sobe cu gaze sau lemne, sau cu microcentrale termice cu gaze naturale.

-       Alimentarea cu gaze naturale

Oraşul Sinaia are reţea orăşenească de distribuţie a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune redusă, pentru alimentarea cu gaze a consumatorilor existenţi la prepararea hranei sau pentru producerea energiei termice.

-       Tratarea deşeurilor

Activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere este administrată de S.C. MONTSIN GRUP S.A. Sinaia. Operatorul de salubritate efectuează precolectarea, colectarea şi colectarea selectiva a deşeurilor de ambalaje PET şi hârtie carton, colectarea deşeurilor stradale, colectarea la cerere a deşeurilor voluminoase, transportul acestora la staţia de transfer din oraşul Buşteni, de unde, deşeurile menajere biodegradabile sunt transportate la depozitul ecologic din oraşul Braşov, iar deşeurile PET compactate şi deşeurile de hârtie / carton sunt predate la firma autorizată pentru reciclare.

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting