Analiza circulaţiei turistice

Analiza fluxurilor turistice în Sinaia şi arealul Valea Prahovei – Braşovva avea la bază indicatorul cel mai relevant în analizele turistice de profil respectiv numărul de înnoptări înregistrat în unităţile de cazare. Ca urmare, evaluarea turismului în zonă va fi derivată din prelucrarea datelor oferite de acest indicator.

Cu toate acestea, pentru început prezentăm cu titlu de exemplificare situaţia sosirilor de turişti în staţiunea Sinaia şi în total areal Valea Prahovei – Braşov în perioada 2003-2007.

                                     Sosirile de turişti în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003-2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2003

(%)

Sinaia

151.359

171.280

184.887

191.269

219.664

+45,1%

Total Valea PH - BV

491.778

584.438

620.993

676.665

766.506

+55,9%

% Sinaia

30,8%

29,3%

29,8%

28,3%

28,7%

-

                         Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

Se observă că staţiunea Sinaia înregistrează o creştere importantă a sosirilor de turişti (+45,1%). Aceiaşi tendinţă pozitivă se evidenţiază şi per total zonă 55,9% în 2007 faţă de anul 2003. Ponderea staţiunii Sinaia în total sosiri în arealul Valea Prahovei – Braşov este una consistentă şi se situează în jur de 30%, cu o tendinţă de uşoară scădere.

Revenind la analiza bazată pe numărul de înnoptări, în anul 2007 comparativ cu anul 2003, în staţiunea Sinaia s-au înregistrat cu 36,4% mai multe înnoptări, iar creşterea în arealul Valea Prahovei – Braşov a fost ceva mai mare (+39,6%).

                                            Creşterea numărului de înnoptări în Sinia şi arealul Valea

                                                       Prahovei – Braşov (2007/2003) (%)

Sinaia

36,4%

Total areal Valea Prahovei - Braşov

39,6%


            Dintre toate localităţile arealului Valea Prahovei – Braşov în anul 2007 cel mai mare număr de înnoptări era deţinut de staţiunea Sinaia, în valori absolute peste 530 de mii de înnoptări, urmată de celelalte staţiuni.

Analiza circulaţiei turistice ph

                                          Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

Exprimat sub formă relativă, Sinaia deţinea 30,6% din numărul de înnoptări din arealul analizat în anul 2007, pondere apropiată de cea a sosirilor.

Staţiunea Sinaia se bazează foarte mult pe turismul intern, dat de o pondere de 80,3% a înnoptărilor turiştilor români în total înnoptări, turiştii străini reprezentând doar 19,7% din total înnoptări. Arealul Valea Prahovei – Braşov este caracterizat de aceiaşi situaţie cu o pondere de 80,6% a înnoptărilor turiştilor români şi de 19,4% ale turiştilor străini.

Analiza circulaţiei turisticeph2                                                      Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

Analiza turismului receptor (engl. inbound tourism)

Se constată o evoluţie pozitivă a numărului de înnoptări ale turiştilor străini intervalul 2007-2003, consemnându-se în Sinaia o creştere de 40,4% în 2007 comparativ cu anul 2003. Această creştere  se consemnează şi la nivelul arealului analizat (+42,4%). Totodată se constată că peste 30% din numărul de înnoptări ale turiştilor străini din arealul Valea Prahovei Braşov este deţinută de Sinaia.

                                         Înnoptările turiştilor străini în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003-2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2003

(%)

Sinaia

74.337

97.095

105.223

90.627

104.353

40,4%

Total Valea PH - BV

235.957

303.691

294.858

279.100

335.999

42,4%

% Sinaia

31,5%

32,0%

35,7%

32,5%

31,1%

-

                          Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

Este important de văzut care sunt principalele ţări de provenienţă ale turiştilor străini în staţiunea Sinaia. Israelul este prima piaţă emitentă cu o pondere destul de însemnată (40,7%), iar a doua piaţă este reprezentată de SUA (7,5%), a treia şi a patra de Federaţia Rusă (5,4%) şi respectiv Spania (4,1%). A cincea piaţă emitentă este Italia (3,9%).

Totuşi  situaţia este puţin diferită la nivelul arealului analizat. Deşi, şi în acest caz cea mai importantă ţară emitentă de turişti pentru arealul Valea Prahovei – Braşov este tot Israel care deţine o pondere de 27,1% din numărul total de înnoptări, următoarele ţări emitente sunt în ordine, Germania (9,5%), Marea Britanie (8,3%), Italia (5,6%), SUA (5,3%).

                          Principale ţări generatoare de turişti în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, anul 2007

 

Prima piaţă

A doua piaţă

A treia piaţă

A patra piaţă

A cincea piaţă

Total cele cinci pieţe (%)

 

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Sinaia

 

Israel

40,7%

S.U.A.

7,5%

Federaţia Rusă

5,4%

Spania

4,1%

Italia

3,9%

61,7%

Total zonă

Israel

27,1%

Germania

9,5%

Marea Britanie

8,3%

Italia

5,6%

S.U.A.

5,3%

55,8%

     Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

     Notă: date bazate pe numărul de înnoptări

       Un alt indicator care caracterizează turismul receptor în zona analizată este durata sejurului. În general se poate spune că în staţiunea Sinaia că nu s-au înregistrat modificări semnificative la nivelul duratei sejurului aceasta oscilând în intervalul 2,5-2,9 zile. Arealul Valea Prahovei – Braşov o durată a sejurului relativ inferioară celei înregistrate la nivelul staţiunii Sinaia (2,4-2,5 zile).

Durata sejurului turiştilor străini în Sinaia şi

 total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003 - 2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

Sinaia

2,5

2,5

2,9

2,9

2,8

Total Valea PH - BV

2,4

2,4

2,5

2,5

2,4

                                                 Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

 

Analiza duratei sejurului turiştilor străini la nivel de luni arată că în Sinaia, în luna ianuarie se înregistrează cea mai mare durată a sejurului (5 zile). Şi la nivelul zonei analizate luna ianuarie este luna cu durata sejurului cea mai mare (4 zile).

Durata sejurului turiştilor străini pe luni, în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov,

anul 2007 (zile)

 

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

Sinaia

5.0

2.8

2.4

2.4

2.4

3.0

3.1

2.7

2.8

2.3

2.0

2.5

Total Valea PH - BV

4.0

3.4

2.3

2.2

2.2

2.6

2.4

2.3

2.1

2.2

2.0

2.5

         Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

Analiza turismului intern (rezidenţii cazaţi în zonă)

În staţiunea Sinaia se constată o evoluţie pozitivă a  înnoptărilor turiştilor români în intervalul 2003-2007, consemnându-se o creştere de  35,5% în 2007 comparativ cu anul 2003. Arealul Valea Prahovei - Braşov consemnează o creştere de 38,9%, uşor superioară mediei la nivelul staţiunii Sinaia.

                                            Înnoptările turiştilor români în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003-2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2003

(%)

Sinaia

314667

340561

376876

385860

426264

35,5%

Total Valea PH - BV

1005217

1134921

1205800

1294460

1396156

38,9%

% Sinaia

31,3%

30,0%

31,3%

29,8%

30,5%

31,3%

                          Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

Sinaia deţine în general peste 30% din înnoptările turiştilor români în această perioadă.

Spre deosebire de turiştii străini, în cazul turiştilor români se remarcă o uşoară scădere a duratei sejurului nivelul staţiunii Sinaia de la 2,6 zile în 2003, la 2,4 zile în 2006 şi 2,3 zile în 2007. Această situaţie este vizibilă şi la nivelul arealului Valea Prahovei - Braşov.

Durata sejurului turiştilor români în Sinaia şi total areal

Valea Prahovei – Braşov, 2003 - 2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

Sinaia

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

Total Valea PH - BV

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

Analiza turismului receptor (engl. inbound tourism)

Se constată o evoluţie pozitivă a numărului de înnoptări ale turiştilor străini intervalul 2007-2003, consemnându-se în Sinaia o creştere de 40,4% în 2007 comparativ cu anul 2003. Această creştere  se consemnează şi la nivelul arealului analizat (+42,4%). Totodată se constată că peste 30% din numărul de înnoptări ale turiştilor străini din arealul Valea Prahovei Braşov este deţinută de Sinaia.

Înnoptările turiştilor străini în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003-2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2003

(%)

Sinaia

74.337

97.095

105.223

90.627

104.353

40,4%

Total Valea PH - BV

235.957

303.691

294.858

279.100

335.999

42,4%

% Sinaia

31,5%

32,0%

35,7%

32,5%

31,1%

-

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

Este important de văzut care sunt principalele ţări de provenienţă ale turiştilor străini în staţiunea Sinaia. Israelul este prima piaţă emitentă cu o pondere destul de însemnată (40,7%), iar a doua piaţă este reprezentată de SUA (7,5%), a treia şi a patra de Federaţia Rusă (5,4%) şi respectiv Spania (4,1%). A cincea piaţă emitentă este Italia (3,9%).

Totuşi  situaţia este puţin diferită la nivelul arealului analizat. Deşi, şi în acest caz cea mai importantă ţară emitentă de turişti pentru arealul Valea Prahovei – Braşov este tot Israel care deţine o pondere de 27,1% din numărul total de înnoptări, următoarele ţări emitente sunt în ordine, Germania (9,5%), Marea Britanie (8,3%), Italia (5,6%), SUA (5,3%).

Principale ţări generatoare de turişti în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, anul 2007

 

Prima piaţă

A doua piaţă

A treia piaţă

A patra piaţă

A cincea piaţă

Total cele cinci pieţe (%)

 

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Ţara

Cota (%)

Sinaia

 

Israel

40,7%

S.U.A.

7,5%

Federaţia Rusă

5,4%

Spania

4,1%

Italia

3,9%

61,7%

Total zonă

Israel

27,1%

Germania

9,5%

Marea Britanie

8,3%

Italia

5,6%

S.U.A.

5,3%

55,8%

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

Notă: date bazate pe numărul de înnoptări

 

            Un alt indicator care caracterizează turismul receptor în zona analizată este durata sejurului. În general se poate spune că în staţiunea Sinaia că nu s-au înregistrat modificări semnificative la nivelul duratei sejurului aceasta oscilând în intervalul 2,5-2,9 zile. Arealul Valea Prahovei – Braşov o durată a sejurului relativ inferioară celei înregistrate la nivelul staţiunii Sinaia (2,4-2,5 zile).

Durata sejurului turiştilor străini în Sinaia şi

 total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003 - 2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

Sinaia

2,5

2,5

2,9

2,9

2,8

Total Valea PH - BV

2,4

2,4

2,5

2,5

2,4

                                    Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

           

Analiza duratei sejurului turiştilor străini la nivel de luni arată că în Sinaia, în luna ianuarie se înregistrează cea mai mare durată a sejurului (5 zile). Şi la nivelul zonei analizate luna ianuarie este luna cu durata sejurului cea mai mare (4 zile).

Durata sejurului turiştilor străini pe luni, în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov,

anul 2007 (zile)

 

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

Sinaia

5.0

2.8

2.4

2.4

2.4

3.0

3.1

2.7

2.8

2.3

2.0

2.5

Total Valea PH - BV

4.0

3.4

2.3

2.2

2.2

2.6

2.4

2.3

2.1

2.2

2.0

2.5

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

 

Analiza turismului intern (rezidenţii cazaţi în zonă)

În staţiunea Sinaia se constată o evoluţie pozitivă a  înnoptărilor turiştilor români în intervalul 2003-2007, consemnându-se o creştere de  35,5% în 2007 comparativ cu anul 2003. Arealul Valea Prahovei - Braşov consemnează o creştere de 38,9%, uşor superioară mediei la nivelul staţiunii Sinaia.

Înnoptările turiştilor români în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov, 2003-2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2003

(%)

Sinaia

314667

340561

376876

385860

426264

35,5%

Total Valea PH - BV

1005217

1134921

1205800

1294460

1396156

38,9%

% Sinaia

31,3%

30,0%

31,3%

29,8%

30,5%

31,3%

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov

 

Sinaia deţine în general peste 30% din înnoptările turiştilor români în această perioadă.

Spre deosebire de turiştii străini, în cazul turiştilor români se remarcă o uşoară scădere a duratei sejurului nivelul staţiunii Sinaia de la 2,6 zile în 2003, la 2,4 zile în 2006 şi 2,3 zile în 2007. Această situaţie este vizibilă şi la nivelul arealului Valea Prahovei - Braşov.

Durata sejurului turiştilor români în Sinaia şi total areal

Valea Prahovei – Braşov, 2003 - 2007

 

2003

2004

2005

2006

2007

Sinaia

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

Total Valea PH - BV

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

                               Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

 

În ceea ce priveşte sejurul turiştilor români defalcat pe luni, se constată că în Sinaia şi la nivelul arealului Valea Prahovei – Braşov, sezonul de vară este perioada când se înregistrează cea mai mare durată a sejurului, lunile iulie şi august.

Durata sejurului turiştilor români pe luni, în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov

 

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

Sinaia

2.2

2.1

2.1

2.1

2.3

2.3

2.8

3.1

2.6

2.2

2.1

2.3

Total Valea PH - BV

2.3

2.2

2.0

2.1

2.1

2.1

2.4

2.6

2.3

2.1

2.0

2.3

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

 

Gradul de ocupare al locurilor de cazare (indicele de utilizare netă a capacităţii în funcţiune)

 

În general în perioada 2003-2007 gradul de ocupare al locurilor de cazare în staţiunea Sinaia s-a situat în jurul valorilor de 34-36% cu oscilaţii anuale.

                                                              Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

         În ceea ce priveşte sejurul turiştilor români defalcat pe luni, se constată că în Sinaia şi la nivelul arealului Valea Prahovei – Braşov, sezonul de vară este perioada când se înregistrează cea mai mare durată a sejurului, lunile iulie şi august. Durata sejurului turiştilor români pe luni, în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov

Durata sejurului turiştilor români pe luni, în Sinaia şi total areal Valea Prahovei – Braşov

 

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

Sinaia

2.2

2.1

2.1

2.1

2.3

2.3

2.8

3.1

2.6

2.2

2.1

2.3

Total Valea PH - BV

2.3

2.2

2.0

2.1

2.1

2.1

2.4

2.6

2.3

2.1

2.0

2.3

         Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică Prahova şi Braşov, date prelucrate

Gradul de ocupare al locurilor de cazare (indicele de utilizare netă a capacităţii în funcţiune)

         În general în perioada 2003-2007 gradul de ocupare al locurilor de cazare în staţiunea Sinaia s-a situat în jurul valorilor de 34-36% cu oscilaţii anuale.

Analiza circulaţiei turisticeph3

                                     Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting