Biserica "Sf. Neculai"

 

       

  În partea de răsărit a oraşului se întindea un cartier numit "Bordeele" din vechime, după casele sărăcăcioase ale oamenilor nevoiaşi ce îl populau, în centrul căruia oborul atrăgea atât negustorii care umblau după mici afaceri şi produse zootehnice cât şi curioşii şi petrecăreţii ce se adunau aici la "Duminica Mare".

Pentru această populaţie logofătul grec Vogoride, care ţinea moşia Dărmăneşti, a construit în 1795-1796 Biserica "Sf. Neculai", o biserică de mici proporţii, din zidărie de piatră cu grosimea de peste 1,00 m, cu plan treflat şi cu sânuri laterale uşor proeminente fără a prezenta compartimentarea tradiţională.

             Naosul este acoperit cu o boltă semisferică ce se descarcă prin intermediul a patru arce în pereţii exteriori, continuându-se cu o boltă semicilindrică ce acoperă şi cafasul din lemn, adăugat în 1935. Turnul-clopotniţă adăugit odată cu pridvorul ce constituie primul nivel al acestuia, cuprinde o cameră intermediară şi camera clopotelor. Şarpanta turnului în formă de mitră arhierească se termină cu un lanternou pe care este montată crucea ce mai păstrează şi astăzi semiluna. Interiorul a fost pictat în ulei de Ghe. Cristea Bubanovici în 1962. Din donaţiile lui Nicolae şi Maria Albu, primar al oraşului Piatra-Neamţ, s-a mai păstrat o icoană de argint aurit a Sfântului Nicolae având dimensiunile de 1,05 x 0,62 m şi care a fost adusă de aceştia în 1865 din Polonia.

             Din cauza fisurilor puternice din zidărie, biserica a fost închisă între anii 1890-1934, când au început lucrările de consolidare, antreprenor fiind Carol Zane, un constructor italian stabilit în oraşul Piatra-Neamţ după primul război mondial şi căruia oraşul şi judeţul Neamţ îi datorează multe construcţii rămase reprezentative până în zilele noastre:

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting